top of page

Eglise Alfortville - Saint Paul et Saint Pierre

 

Edifiée grâce à une souscription populaire ; pose de la première pierre le 10 juillet 1929 et consacrée le 23 février 1930 par Mgr Vramchabouh KIBARIAN.
Architecte Armèn HAGOPIAN

 

Culte : Dimanches et jours de fêtes à 10 heures 30

Adresse : 4, rue Komitas - 94140 Alfortville

Téléphone : 09 64 03 00 81   Fax : 01 43 78 92 91

Տ.Տիրայր Քահանայ Գըլըճեան, աւազանի անուն Տիրան.

 

Ծնեալ 13.07.1966 քաղաք Բաքու, Ադրբեջան.

 

Հայրը ՝ Տ.Կարապետ Աւագ քահանա Գըլըճեան ( այժմ վախճանած )

 

Տիրամայրը ՝ Ազա Գըլըճեան

 

1973-1983 Էջմիածնի միջնակարգ դպրոց

 

1984-1990 Էջմիածնի Հոգեւոր Ճեմարան

 

1986-1988 Ծառայութիւն Սովետական Բանակում

 

1990-1994 Հոգեւոր Ճեմարանի վերակացու եւ դասախօս

 

1991-Աւարտաճառի պաշտպանութիւն

 

1991, Մայիսի 28 ( Սուրբ Գայանէ տօն )- քահանայական ձեռնադրութիւն,Սուրբ Գայանէ Եկեղեցում, ձեռամբ Ճեմարանի փոխտեսուչ Գերաշնորհ Տ.Անանիա Արք. Արաբաջեանի.

 

1996- Շնորհուեց Քահանայական լանջախաչ

 

1994-2001 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի քարտուղար-հիւրընկալ

 

2001-2008 Ծառայութիւն ՝ Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ եկեղեցում

 

2008-2009 Ծառայութիւն ՝ Շավիլի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցում

 

2009- առ այսօր Ծառայութիւն ՝ Ալֆորվիլի Սուրբ Պօղոս Սուրբ Պետրոս եկեղեցում

 

2014- Շնորհուեց Ծաղկեալ փիլոն

 

Ունեմ երեք դուստր

 

Բնակութեան հասցեն ՝ 26 rue Charles de Gaulle, 94140 Alfortville

 

Ձեռքի հեռախօսը ՝ 0(033)622947414

 

E-mail ՝ անձնական derdirayr@yahoo.com

 

E-mail ՝ professionnel - paroissearmenienne.alfortville@yahoo.fr

bottom of page